Portrait of Muhammed 'Ali Muzahhib, Gilder of Shiraz