Ashton, E.L., Mrs., and child, portrait photograph