Onoe Kikugaro V as Yoshitune, Ichikawa Danjuro IX as Benkei and Ichikawa Sadanji as Togaku...