REFINE 

Browse All : Images from about 1718

1-2 of 2
Ichimura Takenojo IV as Kichiza
Torri Kiyotada
Ichimura Takenojo IV as...
about 1718
The Minneapolis Institu...
 
Creator Name-CRT
Torri Kiyotada
Title
Ichimura Takenojo IV as Kichiza
Creation Date
about 1718
AMICA Contributor
The Minneapolis Institute of Arts
Girl Dressing Her Hair at a Mirror
Okumura Toshinobu
Girl Dressing Her Hair ...
about 1718
The Minneapolis Institu...
 
Creator Name-CRT
Okumura Toshinobu
Title
Girl Dressing Her Hair at a Mirror
Creation Date
about 1718
AMICA Contributor
The Minneapolis Institute of Arts
1-2 of 2